Objektif

1. Melahirkan muslim yang mempunyai 10 muwasofat tarbiyah (sifat-sifat tarbiyah) terutamanya dalam aspek aqidah, ibadah dan akhlak.
2. Memberi penjelasan dan bantuan kepada para peserta untuk memahami matlamat kehidupan sebenar sebagai hamba dan khalifah ALLAH.
3. Mendedahkan para peserta dengan kemahiran ‘self development’ dan ‘life skills’.
4. Melahirkan kepimpinan pelajar IPT seterusnya kepada agama dan negara yang bertaqwa, berkemahiran tinggi, dinamik dan berketerampilan.
5. Merealisasikan perkongsian ilmu serta pengalaman sesama tokoh masyarakat, pakar motivasi, ahli profesional, asatizah dan fasilitator dengan para peserta.
6. Menjalin dan memperkukuhkan ukuwwahfillah sesama para peserta dan ahli IKRAM.
7. Memberi pendedahan kepada halatuju bidang pekerjaan yang bersesuaian dengan para peserta.